Wednesday, January 11, 2012

{~ tHiNk PiNk ~}


Lisää pinkkiä elämääsi, jos halut:
  • rauhoittaa tunteita
  • neutraloida häiriötekijöitä
  • rentoutua
  • hyväksyntää ja tyytyväisyyttä
 ***

Put some pink in your life when you want:
  • calm feelings
  • to neutralize disorder
  • relaxation
  • acceptance, contentment
(source:  Color Pink meaning)